Domů

Petr Lada v práciPetr Lada náleží k výrazným osobnostem současné české keramické scény. Svou tvorbu rozvíjí jak v oblasti užité a dekorativní, tak i v sochařském vyjádření. V jeho portfoliu nechybí ani restaurátorské práce a zhotování náročných replik historických objektů (art-deco fontána pro zahradu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, repliky gotických „krabů“ pro radniční věž v Kadani atp.). Při všech těchto činnostech využívá své přebohaté znalosti keramických technologií, obdivuhodnou řemeslnou zručnost a mnohostranné zkušenosti v oboru získávané již po tři desetiletí. Podstatná je jeho činnost organizační a kurátorská, nejviditelněji v případě nejdůležitější exteriérové výstavy v České republice v oblasti sochařské keramické tvorby Letní keramická plastika (každoročně od 1993). Jeho interiérové i exteriérové plastiky se pravidelně objevují na skupinových výstavách u nás i v zahraničí.

Pro jeho sochařskou práci je charakteristická návaznost na informelní tendence 60. let, které ovšem rozvíjí se značnou invencí a originalitou. Podstatným rysem je při tom jeho smysl pro monumentalitu. Tu propojuje s hlubokou duchovností, která pramení převážně z křesťanské kultury. Zásadním tématem Petra Lady coby sochaře je lidská figura odkazující k prazákladům západní civilizace. Tvoří v ateliéru na pražské Letné. Působil jako lektor na Akademii výtvarných umění. Dlouhodobě spolupracuje s prof. Janem Koblasou, převážně v Hamburku (např. realizace jeho reliéfu na průčelí kostela v jihomoravských Kotvrdovicích).

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu, Uměleckoprůmyslové museum v Praze