Různé

Ukázky v této sekci zahrnují spolupráci s Veronikou Bromovou, autorské práce, repliky a činnost restaurátorskou (Miloslav Chlupáč, Ležící figura).